1.  
  1. boxinq bunu tugcekaramete kullanıcısından yeniden blogladı
  2. tugcekaramete bunu gönderdi